Masz pytania? Zadzwoń!

Reklamacje i zwroty

 1. Kupujący zobowiązany jest zgłosić sprzedającemu wady produktu niezwłocznie po ich wykryciu.
  Zgłoszone wady produktu lub jego uszkodzenia przyjmowane są pod adresem
  e-mail: reklamacje@leyden.pl
  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • opis przedmiotu reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  • zdjęcie opisywanej wady,
  • dowód zakupu,
  • zdjęcie lub skan ewentualnego protokołu szkody spisanego z kurierem doręczającym
 2. Istotny jest sposób odbioru przesyłki:
  • przy odbiorze klient na obowiązek sprawdzenia stanu paczki oraz jej zawartości w obecności pracownika firmy, która dostarczyła przesyłkę lub umożliwienia dokonania tego pracownikowi firmy dostawczej. Kurier jest uprawniony do sporządzenia fotografii dokumentujących stan wydanego towaru;
  • sprawdzić należy czy zawartość jest zgodna z zamówieniem czy towar jest cały i nie uszkodzony. Każdorazowo przy okazji realizacji zamówienia sporządzany jest protokół dokumentujący stan towaru, podpisywany przez kuriera oraz klienta,
  • odmowa sprawdzenia przesyłki jest równoznaczna z upoważnieniem kuriera do samodzielnego sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem i sporządzenia protokołu bez podpisu klienta;
  • uniemożliwienie sprawdzenia stanu towaru jest równoznaczna z upoważnieniem kuriera do samodzielnego sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem i sporządzenia protokołu bez podpisu klienta w oparciu o stan przesyłki w chwili jej nadania przez sprzedającego, stanu opakowania w chwili wydania towaru klientowi oraz sposobu transportu przesyłki. Odebranie przesyłki od kuriera jest równoznaczne z zaakceptowaniem stanu towaru;
  • w każdym przypadku kurier jest uprawniony do wykonania dokumentacji fotograficznej dokumentującej stan opakowania oraz towaru.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 4. Kupujący który wysyła towar na reklamacje, jako nadawca paczki odpowiada za jej bezpieczny transport. W związku z tym, jeżeli towar dojdzie do sprzedającego uszkodzony, sprzedający będzie mógł pomniejszyć kwotę zwrotu proporcjonalnie do powstałych szkód lub może odmówić przyjęcia przesyłki. Ważne jest zadbanie o bezpieczne przygotowanie paczki.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

UWAGA! Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
W przypadku zlecenia kuriera po odbiór towaru NIE ODPOWIADAMY ZA USZKODZENIA PRZESYŁKI W TRAKCIE TRANSPORTU. Towar MUSI być zapakowany i zabezpieczony do transportu, w taki sposób jak został dostarczony.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping